Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 261  
Názov pretekov : Modrá stuha - PLM  
Dátum : 07.10.2023 - 08.10.2023  
Miesto : Liptovská Mara  
Triedy a koeficienty : OPT-3 KJP-3 NL-3  
Usporiadateľ : TJ Fatran  
Riaditeľ pretekov :  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa :  

Výsledková listina nie je k dispozícii

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku