Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 265  
Názov pretekov : Modra stuha  
Dátum : 29.09.2018 - 29.09.2018  
Miesto : Liptovská Mara  
Triedy a koeficienty : VAU-2 OPT-2 LAR-2 L47-2 KJP-2  
Usporiadateľ : Limar LM a Trim Zvolen  
Riaditeľ pretekov : Štefan Brestovský  
Hlavný rozhodca : Brestovský Štefan  
Rozhodcovia : NULL  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa :  
Výsledková listina Rozpis pretekov

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku