Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 265  
Názov pretekov : SP 29er  
Dátum : 23.09.2023 - 24.09.2023  
Miesto : Liptovská Mara  
Triedy a koeficienty : 29R-5  
Usporiadateľ : YC Limar  
Riaditeľ pretekov : Boris Bartánus  
Hlavný rozhodca : Lichvárová Petra  
Rozhodcovia : Babjak Marián, Bartánusová Adriana, Brestovská Zuzana  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa :  
Výsledková listina Rozpis pretekov

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku