Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 306  
Názov pretekov : Čerešnička  
Dátum : 16.06.2018 - 17.06.2018  
Miesto : Domaša  
Triedy a koeficienty : FIN-3 BIC-5 RAC-5  
Usporiadateľ : ATU Košice  
Riaditeľ pretekov : Karol Beránek  
Hlavný rozhodca : Fábry Stanislav  
Rozhodcovia : Beránková Iveta, Čarná Gabriela  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa : 0903655253  
Výsledková listina

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku