Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 353  
Názov pretekov : Pretek kajutových lodí  
Dátum : 19.06.2004 - 20.06.2004  
Miesto : Domaša  
Triedy a koeficienty : KJP-3  
Usporiadateľ : JK Domaša - Poľany  
Riaditeľ pretekov : Karol Trencenyi  
Hlavný rozhodca : Miroslav Mokáň  
Rozhodcovia : Ing. Marcela Mokáňová  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa : K. Trenčeni - 0905 815884, D. Dolný - 0905 703708, A. Trenčeniová - 0905 901727  
Výsledková listina Rozpis pretekov

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku