Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 353  
Názov pretekov : Memorial Serugu  
Dátum : 30.06.2018 - 01.07.2018  
Miesto : Zemplínska Šírava  
Triedy a koeficienty : OPT-3 FIN-3 KJP-3  
Usporiadatež : J.K. Z.Šírava  
Riaditež pretekov : Max G.  
Hlavný rozhodca : Matzenauer T.  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateža : 907535404  

Výsledková listina nie je k dispozícii

Rozpis pretekov

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku