Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 355  
Názov pretekov : MM SR KJP  
Dátum : 02.07.2010 - 04.07.2010  
Miesto : Domaša  
Triedy a koeficienty : KJP-7  
Usporiadateľ : KVO Domaša  
Riaditeľ pretekov : M.Jan?áry  
Hlavný rozhodca : Moká? Miroslav  
Rozhodcovia : Marcela Moká?ová, Szabari Gabriel, Maryn?ák Jaromír, Kotlárik Miloš  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa :  
Výsledková listina Rozpis pretekov

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku

Účasť na preteku zatiaľ oznámili ...

KJP

Por. Klub Cislo Meno Percento Zrušiť účasť
1 327 007 Repá? Peter 100%
1 327 011 ?underlík Ján 100%
2 224 002 Csuday Zdenek 100%
2 224 022 Kanka Pavel 100%