Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 5028  
Názov pretekov : Veteran Cup Finn  
Dátum : 22.06.2018 - 24.06.2018  
Miesto : Brnenska prehrada (CZE)  
Triedy a koeficienty :  
Usporiadatež : CZE  
Riaditež pretekov :  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateža :  
Výsledková listina

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku