Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 546  
Názov pretekov : Majstrovstva Maďarska F5-E  
Dátum : 16.09.2023 - 17.09.2023  
Miesto : Ölbő (HUN)  
Triedy a koeficienty :  
Usporiadateľ : HUN  
Riaditeľ pretekov :  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa :  

Výsledková listina nie je k dispozícii

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku