Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 6002  
Názov pretekov : Spring Cup  
Dátum : 29.03.2018 - 01.04.2018  
Miesto : Isola (SLO)  
Triedy a koeficienty : LAS-7 LAR-7 L47-6  
Usporiadatež : SLO  
Riaditež pretekov :  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateža :  
Výsledková listina

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku