Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 6003  
Názov pretekov : Europa Cup Italy  
Dátum : 31.03.2018 - 03.04.2018  
Miesto : Ancona (ITA)  
Triedy a koeficienty : LAS-6 LAR-6 L47-6  
Usporiadatež : ITA  
Riaditež pretekov :  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateža :  

Výsledková listina nie je k dispozícii

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku