Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 6009  
Názov pretekov : Pavlovska rgata  
Dátum : 05.05.2018 - 06.05.2018  
Miesto : Nové Mlýny (CZE)  
Triedy a koeficienty : LAS-5 L47-5  
Usporiadatež : CZE  
Riaditež pretekov :  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateža :  

Výsledková listina nie je k dispozícii

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku