Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 6030  
Názov pretekov : 420 World Championships  
Dátum : 08.08.2018 - 15.08.2018  
Miesto : Newport (USA)  
Triedy a koeficienty : 420-10  
Usporiadatež : USA  
Riaditež pretekov :  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateža :  

Výsledková listina nie je k dispozícii

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku