Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 6039  
Názov pretekov : MČR  
Dátum : 28.09.2023 - 01.10.2023  
Miesto : Nové Mlyny (CZE)  
Triedy a koeficienty : LAR-8  
Usporiadateľ : CZE  
Riaditeľ pretekov :  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa :  

Výsledková listina nie je k dispozícii

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku