Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 6043  
Názov pretekov : Europa Cup  
Dátum : 07.09.2018 - 09.09.2018  
Miesto : Attersee (AUT)  
Triedy a koeficienty : LAS-6 LAR-6 L47-6  
Usporiadatež : AUT  
Riaditež pretekov :  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateža :  
Výsledková listina

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku