Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 605  
Názov pretekov : Verejna RG 65 Vavřinecký rybnik  
Dátum : 21.04.2018 - 21.04.2018  
Miesto : Vavrinec (CZE)  
Triedy a koeficienty :  
Usporiadatež : CZE  
Riaditež pretekov :  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateža :  
Výsledková listina

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku