Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 607  
Názov pretekov : Serial Otvorenych MSR - MM I.  
Dátum : 07.04.2018 - 07.04.2018  
Miesto : Zilina Strecno  
Triedy a koeficienty :  
Usporiadatež : Slovenský modelársky zvaz  
Riaditež pretekov : Kačala Peter  
Hlavný rozhodca : Moravek Martin  
Rozhodcovia : NULL  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateža :  
Výsledková listina

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku