Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 608  
Názov pretekov : Regatta F5-E/IOM  
Dátum : 04.05.2018 - 04.05.2018  
Miesto : Orfu (HUN)  
Triedy a koeficienty :  
Usporiadatež : HUN  
Riaditež pretekov :  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateža :  
Výsledková listina

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku