Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 915  
Názov pretekov : Sústredenie 420  
Dátum : 03.07.2010 - 06.07.2010  
Miesto : Garda (ITA)  
Triedy a koeficienty : 420-2  
Usporiadatež : SZJ  
Riaditež pretekov :  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateža :  

Výsledková listina nie je k dispozícii

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku