Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 919  
Názov pretekov : Sústredenie WS  
Dátum : 00.07.2010 -  
Miesto : Domaša  
Triedy a koeficienty : RAC-2 RSX-2  
Usporiadatež : SZJ  
Riaditež pretekov :  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateža :  

Výsledková listina nie je k dispozícii

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku