Rozhodcovia

Termínový kalendár - rozhodcovia

Zoznam všetkých rozhodcov
Zoznam rozhodcov - oblasť západ
Zoznam rozhodcov - oblasť stred
Zoznam rozhodcov - oblasť východ
Zoznam národných rozhodcov (R3)
Zoznam regionálnych rozhodcov (R2)
Zoznam klubových rozhodcov (R1)
Zoznam členov ÚRK
Zoznam zaslúžilých rozhodcov
 
Aktivita rozhodcov

Zaujímavé linky pre rozhodcov:


www.sailing.org/documentation
Kliknite na tlačidlo pre export termínového kalendára vo formáte "csv". Súbor môžete použiť pre aktualizáciu termínového kalendára v programe REGIS.
Kliknite na tlačidlo pre zverejnenie domácich výsledkov pretekov exportovaných z programu REGIS.
Návod na zverejnenie výsledkov pretekov
Kliknite na tlačidlo pre hlásenie aktivity rozhodcu na zahraničných pretekoch.