Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Pravidl�� (z��v��zn��) 
Názov : Stru��n�� zmeny PPJ 2021-2024 
Súbor : Strucne_zmeny_PPJ_2021_24.pptx