Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Formul��re (z��v��zn��) 
Názov : Dotazn��k pre aktualiz��ciu kontaktn��ch adries 
Súbor : dotaznik.doc