Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Formul��re (z��v��zn��) 
Názov : EF��.9 - Prezen��n�� listina 
Súbor : 09_Prezencna_listina.xls