Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Formul��re (z��v��zn��) 
Názov : Vy����tovanie pr��spevku na preteky 
Súbor : Pr��spevok za usporiadan�� preteky 2023.xlsx