Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Formul��re (z��v��zn��) 
Názov : vyuctovanie pracovnej cesty 
Súbor : Vy����tovanie pracovnej cesty.xlsx