Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Formul��re (z��v��zn��) 
Názov : Prestupov�� l��stok Vzor 
Súbor :