Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Formul��re (z��v��zn��) 
Názov : Vyuctovanie prispevkov na klub - cinnost, mladez 
Súbor : Vyuctovanie pripevkov na klub.xlsx