Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : V��sledky a rebr����ky 
Názov : V��sledky SANY CUP 2006 
Súbor : SANYCUP.xls