Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : V��sledky a rebr����ky 
Názov : Najlep���� jacht��r Doma��e 2008 - kone��n�� rebr����ek 
Súbor : jachtar_domase_2008.pdf