Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : V��sledky a rebr����ky 
Názov : Najlep���� jacht��r Liptovskej Mary 2013 - kone��n�� po 
Súbor : Naj_jachtar_LM2013.pdf