Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : V��sledky a rebr����ky 
Názov : V��sledky Jacht��r Doma��e 2017 
Súbor : JD2017.pdf