Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : V��sledky a rebr����ky 
Názov : Vysledky Jachtar Zemplinskej Siravy 2017 
Súbor : Jachtar_roka_Sirava_2017.xlsx