Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Z��pisnice 
Názov : Z��pisnica VV SZJ ��.4 5/2020 
Súbor : Z4 5_2020.pdf