Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Z��pisnice 
Názov : Vysledok elektronickeho hlasovania 201902 
Súbor : Elektornicke hlasovanie 201902.pdf