Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Publik��cie 
Názov : Jacht��rske preteky na Slovensku 
Súbor : jachtpreteksvk.pdf