Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Regatov�� informa��n�� syst��m 
Názov : RegisUpdate2023-4 
Súbor : RegisUpdate2023-4.exe