Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Regatov�� informa��n�� syst��m 
Názov : aktualizacia_26052023 
Súbor : Aktualizacia-26-5-2023.szj