Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Regatov�� informa��n�� syst��m 
Názov : aktualizacia_28062023 
Súbor : Aktualizacia-28-6-2023.szj