Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Optimist 
Názov : Zapisnica VZ  
Súbor : Zapis z VV 2019.docx