Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Kajutov�� plachetnice 
Názov : Merac�� manu��l_2011 
Súbor : meraci manual.pdf