Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Kajutov�� plachetnice 
Názov : Vylosovan�� lode - SLOVAK SAILING WEEK 2014 
Súbor : vyzrebovane_lode_SSW2014.pdf