Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Kajutov�� plachetnice 
Názov : spr��va technickej komisie 
Súbor : sprava TK.pdf