Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Kajutov�� plachetnice 
Názov : z��pis zo zasadnutia technickej komisie 
Súbor : zapisnica.pdf