Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Kajutov�� plachetnice 
Názov : Zapisnica LT Micro 
Súbor : Zapisnica LT Micro 07_2017.pdf