Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Kajutov�� plachetnice 
Názov : Propoz��cie O poh��r Liptovskej Mary 2018 
Súbor : PLM2018.pdf