Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Medzin��rodn�� dokumenty 
Názov : Zakladaj��ca listina ��SP 
Súbor : ZLCSP.DOC