Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Rozhodcovia 
Názov : Target Times for OG Classes  
Súbor : targettimes_OG_Classes.xls