Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Dokumenty VV SZJ 
Názov : plna moc GS 
Súbor : plna_moc_GS.pdf