Odstránenie dokumentu
Identifikácia :
Dokument na odstránenie
Skupina : Komisia ml��de��e 
Názov : Organizacny poriadok KM 
Súbor : org por_KM.docx